Cos0Item(s)

Nu aveti nici un produs in cosul de cumparaturi

Product was successfully added to your shopping cart.

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

I. Definitii:

=date cu caracter personal inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

prelucrare inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

„operator” inseamna S.C. DEXROM GROUP S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Bd.  Theodor Pallady, nr. 7-11, bl. R5, sc. D, ap. 123, Sectorul 3, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/7172/1995, cod fiscal RO7744709, adresa de e-mail: contact@dexrom.ro;

 

II Scopul prelucrarii datelor:

- inregistrarea clientilor si procesarea comenzilor ;

- transmiterea de mesaje tip e-mail cu privire la confirmarea preluarii comenzilor;

- oferirea de asistenta sau alte beneficii utilizatorilor inregistrati;

- prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;

- crearea si administrarea conturilor clientilor S.C. DEXROM GROUP S.R.L.;

- solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate’

- returnarea produselor conform prevederilor legale;

- rambursarea contravalorii  produselor conform prevederilor legale;

- transmiterea de informatii cu privire la un produs sau un serviciu oferit de catre S.C. DEXROM GROUP S.R.L.;

- informarea periodica a clientilor cu privire la ofertele si serviciile speciale ale S.C. DEXROM GROUP S.R.L.;

- administrarea promotiilor si tombolelor organizate de S.C. DEXROM GROUP S.R.L. precum si notificarea rezultatelor;

- investigarea, prevenirea sau luarea masurilor necesare cu privire la activitati ilegale si/sau incalcari ale Termenilor si Conditiilor noastre;

- activitatile financiar-contabile ale S.C. DEXROM GROUP S.R.L.;

- indeplinirea oricaror cerinte legate de activitatea S.C. DEXROM GROUP S.R.L.  si/sau de interesele sale de afaceri;

- activitati interne de statistica ale S.C. DEXROM GROUP S.R.L.

 

III. Destinatarii de date pot fi:

a) Autoritati / institutii publice din Romania si/sau din strainatate, potrivit legii;

b) Instantele judecatoresti si / sau arbitrale din Romania si / sau din strainatate, potrivit legii;

c) Angajatii, colaboratorii si reprezentantii S.C. DEXROM GROUP S.R.L. din Romania si/sau din strainatate;

d) Furnizori de servicii de curierat

e) Furnizori de servicii de plata/ bancare

f)  Furnizori de servicii IT

g) Altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre

 

IV. Perioada estimata de procesare a datelor cu caracter personal:

a) S.C. DEXROM GROUP S.R.L. va procesa datele cu caracter personal, pe toata durata necesara atingerii scopurilor mentionate mai sus la art. II, precum si pentru o perioada suplimentara de 10 ani in scopuri statistice interne, cu exceptia cazurilor in care legea mentioneaza un alt termen, caz in care termenul respectiv se aplica;

b) Prelucrarea datelor cu caracter personal se poate face prin oricare din modalitatile prevazute de lege, cum ar fi dar fara a se limita la: colectare, stocare, consultare, utilizare, divulgare, restrictionare, stergere, distrugere, etc. 

 

V. Transferul datelor cu caracter personal din Romania.

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate in baza prezentului Acord nu pot fi transferate unui stat care nu face parte din Uniunea Europeana si Spatiul Economic European fara acordul scris prealabil al Beneficiarului in scopurile mentionate la art. II si In cazul transferului datelor in afara Uniunii Europene si a Spatiului Economic European, se va asigura protectia adecvata a datelorcu cararacter personal. Pentru a realiza acest lucru, prelucrarea se va baza, daca nu se convine altfel, pe clauzele standard aprobate de Uniunea Europeana pentru transferul datelor cu caracter personal.

 

VI. Drepturile acordate persoanelor fizice vizate.

In conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, persoanele fizice vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:

a) dreptul de a fi informat cu privire la identitatea S.C. DEXROM GROUP S.R.L., scopul prelucrarii datelor, destinatarii de date sau categoriile destinatarului de date, existenta drepturilor acordate de legislatia aplicabila pentru persoana vizata si conditiile de exercitare a drepturilor respective (Dreptul la transparenta informatiilor/informare);

b) dreptul de a obtine de la S.C. DEXROM GROUP S.R.L. confirmarea faptului ca datele personale ale persoanei vizate sunt/nu sunt prelucrate (Dreptul de acces la date). Dreptul de acces la date poate fi exercitate printr-o notificare scrisa, semnata si datata, trimisa la adresa sediului social al S.C. DEXROM GROUP S.R.L. si/sau la adresa de e-mail indicata in preambul;

c) dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, modificarea, actualizarea, restrangerea, blocarea, stergerea (dreptul de a fi uitat) sau schimbarea datelor care nu sunt prelucrate conform legii in date anonime, in special datele gresite si incomplete (Dreptul de interventie). Dreptul de interventie poate fi exercitat de catre Beneficiar printr-o notificare scrisa, semnata si datata, trimisa la adresa sediului social al S.C. DEXROM GROUP S.R.L. si/sau la adresa de e-mail indicata in preambul, in care va se vor mentiona datele pentru care se solicita interventia, motivul justificat si modul de interventie;

d) dreptul de a se opune in orice moment, din motive legitime si justificate legate de situatia sa particulara, ca datele sa fie procesate, cu exceptia cazurilor mentionate de lege (Dreptul de opozitie). Acest drept poate fi exercitat prin transmiterea unei notificari scrise, semnata si datata, la adresa sediului social al S.C. DEXROM GROUP S.R.L. si/sau la adresa de e-mail indicata in preambul in care se vor mentiona datele pentru care se solicita opozitia, justificarea legitima si motivata legata de situatia sa particulara;

e) dreptul de a solicita si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii legale cu efect asupra persoanei vizate, decizie adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal prin moduri automate, destinate sa evalueze anumite aspecte ale personalitatii sale, precum abilitatea profesionala, increderea, comportamentul sau orice alt tip de astfel de aspecte (Dreptul de a nu face obiectul unei decizii automate, inclusiv profilare);

f) dreptul de a solicita, in orice moment si fara o conditie legata de rezilierea contractului/serviciului, sa primeasca datele prelucrate de S.C. DEXROM GROUP S.R.L. si sa decida cum sa le foloseasca, inclusiv sa le pastreze pentru interesul propriu, precum si dreptul de a solicita S.C. DEXROM GROUP S.R.L. ca datele sale sa fie transferate catre un alt operator (Dreptul la portabilitatea datelor). Acest drept poate fi exercitat printr-o notificare scrisa, semnata si datata, trimisa la adresa sediului social al S.C. DEXROM GROUP S.R.L. si/sau la adresa de e-mail indicata in preambul.

g) dreptul de a depune o petitie la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal - A.N.S.P.D.C.P. pentru apararea oricarui drept acordat de legislatia aplicabila. Acest drept poate fi exercitat printr-o notificare scrisa trimisa la adresa A.N.S.P.D.C.P. la adresa postala "Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, B-dul. G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, Bucuresti, cod postal 010336 ", prin e-mail la adresa anspdcp@dataprotection.ro sau prin facsimil la numarul 0040.318.059.602;

h) dreptul de a se adresa instantei. Acest drept poate fi exercitat printr-o cerere scrisa trimisa catre instanta de judecata competenta.

 

VII. Prevederi finale

a) S.C. DEXROM GROUP S.R.L. adopta masuri tehnice si organizationale adecvate necesare pentru securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal.

b) S.C. DEXROM GROUP S.R.L. va tine o evidenta a activitatilor de prelucrare a datelor cu caracter personal in legatura cu prezentul Acord conform dispozitiilor legale aplicabile.